Kompletterande produkter - 32 Seiten

Zu meinen MyDirectIndustry-Favoriten hinzufügen
Kompletterande produkter

Katalogauszüge

Kompletteronde produkter

 Katalog auf Seite 1 öffnen

Innehåll 1. CYLINDRAR Reservdelssatser till cylindrar – tätningar 2. VENTILER Minikulventiler Kulventiler Kulventiler med låsbart handtag Säkerhetsventiler – ventiler som evakuerar övertryck Elektriska timers – digitala Pneumatiska timers – timers, impulsgeneratorer och frekvensgeneratorer Elektriska tryck- och vakuumvakter – sluter eller öppnar en elkontakt vid inställt värde av trycket Pneumatiska tryck- och vakuumvakter – luftsignal ut eller ej vid inställt värde av trycket Relä för pneumatiska tvåhandsdon Pneumatiska tvåhandsdon Pneumatiska räknare Pneumatiska indikatorer Skåp Serie A...

 Katalog auf Seite 2 öffnen

* Renoveringskit innehallande 2 metallband och 2 nitar. ** K02-CGL-0 (med ljusgra kropp och svarta flänsar) KO2-CGLN-0 (med ljusgra kropp och silverfärgade flänsar) *** KO2-CGS-0 (med ljusgra kropp och svarta fingrar med KO2-CGSN-0 (med ljusgra kropp och silverfärgade fingrar med produktionsdatum 06R-26U) KO2-CGSN-0N (med mörkgra kropp och silverfärgade fingrar fr.o.m. 27U) **** KO1-QP0 för enkelverkande i 0 32-100 produktionsdatum t.o.m. 05R) Vi förbehaller oss rätten att utan förvarning ändra mattuppgifter och modellbeteckningar. Dessa produkter är avsedda för industrielle! applikationer....

 Katalog auf Seite 3 öffnen

2/2-vägs kulventil i miniformat med vred, som ger möjlighet till visuell kontroll av öppet/stängt läge. Den används främst som avstängningsventil och är bland annat lämpad för tryckluft, vatten och oljor. Storlekar fran 1/8” till 1/2”. ALLMÄNNA TEKNISKA DATA Vi förbehaller oss rätten att utan förvarning ändra mattuppgifter och modellbeteckningar. Dessa produkter är avsedda för industriell applikationer. Alla produkter i denna katalog är inte lagervaror.

 Katalog auf Seite 4 öffnen

2/2-vägs kulventiler i litet format med vred, som ger möjlighet till visuell kontroll av öppet/stängt läge. De används främst som avstängningsventiler och är bland annat lämpade för tryckluft, vatten och oljor. Gängorna hos 3830 är invändig/invändig. Gängorna hos 3831 är invändig/ utvändig. Storlekar fran 1/8” till 1/2”. Övriga storlekar mot förfragan. ALLMÄNNA TEKNISKA DATA C<CAMOZZI Automation Vi förbehaller oss rätten att utan förvarning ändra mattuppgifter och modellbeteckningar. Dessa produkter är avsedda för industriella applikationer. Alla produkter i denna katalog är inte l

 Katalog auf Seite 5 öffnen

Lasbar 3/2-vägs kulventil som gar att lasa i stängt läge. Avluftningsporten sitter pa motsatta sidan om spaken och har en invändig M5-gänga pa alla modeller. Även ingang och utgang har invändiga gängor. Finns i storlekarna fran 1/4” till 1”. ALLMÄNNA TEKNISKA DATA Vi förbehaller oss rätten att utan förvarning ändra mattuppgifter och modellbeteckningar. Dessa produkter är avsedda för industriella applikationer. Alla produkter i denna katalog är inte lagervaror.

 Katalog auf Seite 6 öffnen

Säkerhetsventilen avluftar den överstigande delen när trycket överstiger det förinställda värdet. EXEMPEL PÄ INKOPPLING: Använd en T-koppling. Anslut matningsluften tili den ena, säkerhetsventilen tili den andra och en manometer tili den tredje sidan. Justera tili önskat tryck pä manometern da säkerhetsventilen skall aktiveras och justera sedan pa säkerhetsventilen sa att den avluftar vid detta tryck. Las sedan inställningen med hjälp av kontramuttern. Sedan kopplas den inställda säkerhetsventilen tili systemet. * Utgar när de är slut pa vart lager. Förinställda vid ett bestämt tryck gar...

 Katalog auf Seite 7 öffnen

Elektriska (digitala) timers som följer standarderna EN175301-803 (föregangaren DIN 43650-A) och ISO 4400. Med hjälp av sina tva knappar och LCD-display är det lätt att programmera “on-off”-tiderna. Till varje timer medföljer en kontakt, tva packningar och en lang skruv för att montera ihop timern och kontakten med en spole (se bilden nedan om hur det monteras). Form A-spole (ingar inte) Form A-kontakt (ingar) Packning (ingar) Ventil (ingar inte) Lang skruv ingar, för att montera ihop kontakt, timer och spole. Vi förbehaller oss rätten att utan förvarning ändra mattuppgifter och...

 Katalog auf Seite 8 öffnen

ALLMÄNNA TEKNISKA DATA 81 532 001 Montageplatta för en ventil 81 531 001 Montageplatta för tva ventiler Vi förbehaller oss rätten att utan förvarning ändra mattuppgifter och modellbeteckningar. Dessa produkter är avsedda för industriella applikationer. Alla produkter i denna katalog är inte lagervaror.

 Katalog auf Seite 9 öffnen

Pneumatiska timers Benämning 81 503 540 Timer med fast inställning 0,4 sek. NC. 81 503 710 Timer med justerbar inställning 0,1 till 15 sek. NC. Timer med justerbar inställning 0,1 till 15 sek. NO. 81 503 720 Timer med justerbar inställning 0,1 till 30 sek. NC. 81 506 720 Timer med justerbar inställning 0,1 till 30 sek. NO. 81 503 725 Timer med justerbar inställning 0,1 till 60 sek. NC. 81 506 725 Timer med justerbar inställning 0,1 till 60 sek. NO. 81 507 540 Impuls generator med fast inställning 0,4 sek. NC. ♦Tid -►Tid Impuls generator med justerbar inställning 0,1 till 30 sek. NC...

 Katalog auf Seite 10 öffnen

Pa toppen av tryck- respektive vakuumvakten ställer man in ett gränsvärde med hjälp av en skruvmejsel. Beroende av detta gränsvärde, aktuellt tryck/ vakuum och om den är NC eller NO, sa är den elektriska kontakten öppen eller sluten. NC = mellan 0 bar till inställt värde, är kontakten sluten, d.v.s en elsignal kan komma förbi. Över inställt värde öppnas kontakten och elsignalen kan inte komma förbi. NO = mellan 0 bar till inställt värde, är kontakten öppen, d.v.s. en elsignal kan inte komma förbi. Över inställt värde sluts kontakten och elsignalen kan komma förbi. Vi förbehaller oss rätten...

 Katalog auf Seite 11 öffnen

Alle Kataloge und technischen Broschüren von CAMOZZI AUTOMATION

 1. C_Fluid Control

  222 Seiten

 2. Slangkatalog

  20 Seiten

 3. C_FTTx

  12 Seiten

 4. C_Packaging

  16 Seiten

 5. C_Applications

  6 Seiten

 6. C Solutions

  8 Seiten

 7. CGZT Series

  2 Seiten

 8. PRODUCTS CATALOGUE

  1278 Seiten

 9. Zylinder Serie 60

  16 Seiten

 10. 24N2A16A100

  9 Seiten

 11. 24N1A16A040

  9 Seiten

 12. 24N1A16A010

  9 Seiten